เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 11 September 2019 08:53

ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันนี้ ( 10 ก.ย. 62 ) นายอภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 2 จำนวน 450 คน (อ.พนมสารคาม อ.ท่าตะเกียบ อ.ราชสาส์น) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับประชาชน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

Read 80 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search