เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 11 September 2019 08:50

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 9 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Read 83 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search