เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 11 September 2019 08:47

สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุรา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 9 ก.ย. 62 เวลา 9.30 น. อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผน เป็นประธานการประชุมโครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 85 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search