เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 11 September 2019 08:46

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน

Written by
Rate this item
(0 votes)

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรรณิการ์ ศรีเกษตร นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจาก
โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน สำหรับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดย การท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Read 78 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search