เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 06 September 2019 15:21

ร่วมเป็นกรรมการตัดสินประกวดวาดภาพ

Written by
Rate this item
(0 votes)

อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น อาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และนางสาวนวลลออ อนุสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ ได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการตัดสินประกวดวาดภาพ พร้อมด้วยนายณัฐปนนท์ สิงห์ยศเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร ในหัวข้อ "คานาเป่และม็อคเทล" (The Story of Canape & Mocktail) ในงานวิชาการ " SLC Aacademic Day : Save Energy, SaveThe Earth, Save Lives" วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 125 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search