เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 06 September 2019 15:15

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 โดย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 187 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search