เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 06 September 2019 15:14

ประชุมหารือเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 5 ก.ย.62 เวลา 13.30 น. อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผน เป็นประธานประชุมหารือเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 และติดตามการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ณ ห้องประชุม อาคาร กบส. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ในการนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือโดยพร้อมเพรียงกัน

Read 121 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search