เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 06 September 2019 15:12

แสดงความยินดีในโอกาสที่นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ เข้ารับเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ผลงานเรื่อง "เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง" จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์ โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงแรมอีสติน แกรนต์ สาทร กรุงเทพฯ

Read 308 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search