เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 06 September 2019 15:11

ประชุมจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดการประชุมการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-courseware) เพื่อนำร่องการใช้งานในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

Read 102 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search