เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 06 September 2019 15:09

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่4/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่4/2562 เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การบริหารงบประมาณ รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ โดยมีอาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์เจ้าขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 61 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search