เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 06 September 2019 15:08

การแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน “Husoc League Cup 2019”

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง รองคณบดีกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำนักกีฬาฟุตบอลลงสู่สนามเพื่อทำการแข่งขันนัดเปิดสนามสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน “Husoc League Cup 2019” ทีมจากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกีรติจากคุณชาญชัย ศิริงาม หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินทุกเกมการแข่งขัน ซึ่งจะทำการแข่งขันทุกวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ ตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 133 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search