เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 06 September 2019 15:07

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 4 ก.ย. 62  เวลา 13.00. น. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 182 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search