เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 06 September 2019 15:05

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 4 ก.ย. 62 เวลา 14.30 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 681 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search