เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 06 September 2019 15:04

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเกษียณอย่างเกษม

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี และ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.ไชยะ เทพา รองคณบดีวางแผน พัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดโครงการ “เกษียณอย่างเกษม” ณ ห้องประชุมคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 98 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search