เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 04 September 2019 13:58

ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออก

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 3 ก.ย. 62  เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C-อพ.สธ.) โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ได้เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 จากสถาบันแม่ข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 262 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search