เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 02 September 2019 16:09

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏราชนครินทร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 30 ส.ค. 62 เวลา 09.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลภายในสํานักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ 

Read 151 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search