เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 22 August 2019 16:11

ประกวดดาวเดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวด “FRESHY BOY & FRESHY GIRL HUSOC RRU 2019” เพื่อเฟ้นหาตัวแทนในระดับคณะ เข้าร่วมการประกวดดาว-เดือน ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องการะเกด ผลการประกวดดาวเดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ - นางสาวอรทัย สุวรรณไฉไล ได้รับรางวัลชนะเลิศ FRESHY GIRL - นายรณกฤต ก๊วยเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ FRESHY BOY ในการประกวด “FRESHY BOY & FRESHY GIRL HUSOC RRU 2019” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในส่วนของราวัลอื่นๆนั้น ได้แก่นางสาวโยสิตา สิมะโรจนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัล popular vote นางสาวรุ่งฟ้า เป้าพูลทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นายสหภาพ นิรมล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัล popular vote - นายวัชระ แก้วสิงห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องการะเกด

Read 122 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search