เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 22 August 2019 16:10

โครงการอบรมวัดระดับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมวัดระดับความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ โดยมีอาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษา ณ ห้องจันทร์เจ้าขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 343 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search