เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 22 August 2019 16:09

ประชุมเพื่อชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 21 ส.ค. 62  เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสินี อริยธนกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563-2565 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ 

Read 238 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search