เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 22 August 2019 16:07

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกยศ.

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 9.00 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กยศ. กับผู้ปกครองและนักศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษากับการกู้ยืม กยศ. และผู้ค้ำประกัน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกองทุน โดยมีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมงาน 500 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

Read 116 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search