เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 08 August 2019 11:01

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  7 ส.ค. 62  เวลา 14.30. น. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

Read 82 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search