เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 07 August 2019 16:20

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 7 ส.ค. 62  เวลา 13.00. น. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

Read 96 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search