เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 07 August 2019 16:19

อบรมหลักสูตรข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการ และการตรวจประเมินภายใน (ISO/IEC 17065 Introduction and Internal Auditor) ณ ห้องประชุมมาตรฐาน ชั้น 2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

Read 93 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search