เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 07 August 2019 16:17

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 7 ส.ค. 62 เวลา 12.00 น.​เป็นต้นไป ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ​ ในโครงการยกระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา​ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์​ ปีงบประมาณ 2562 โดยจัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ​ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี​ รหัส​ 58-59 (ภาคปกติ)​​ ณ ห้อง​900​ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์​ และห้อง​ 8201​ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ราช​นครินทร์​ (บางคล้า)​

Read 123 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search