เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 06 August 2019 15:51

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาฯระดับคณะ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  5 ส.ค. 62 เวลา 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ จัดโครงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 โดยมีอาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.ประสิทธิ์. พงษ์เรืองพันธุ์ รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ และอ.ดร.น้ำฝน ใจดี ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 83 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search