เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 05 August 2019 11:24

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัล จากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น

Written by
Rate this item
(0 votes)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤช จันทรักษา และ นายวิชระ วรีพุฒซ้อน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลที่ 4 จากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นและ นายวิชระ วรีพุฒซ้อน ที่ได้รับรางวัลที่ 4 จากการประกวดวาดภาพวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในงานการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับมหาวิทยาลัย (UTKJapan Contest) ครั้งที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

Read 238 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search