เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 05 August 2019 11:21

ประชุมพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. อ.ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ โดยนายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมอ่างฤาไน ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด และพิจารณาผลงานวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับรองจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ในครั้งนี้ จำนวน 3 เรื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
#

Read 70 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search