เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 30 July 2019 16:15

ประชุมหารือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเอกท่องเที่ยวถูกบริษัททัวร์โกง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 30 ก.ค.62 เวลา 10.00. น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมไปถึงผู้ปกครอง เพื่อหารือการให้ความช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้ ที่ถูกบริษัททัวร์โกงเงินค่าเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยานักศึกษากลุ่มนี้ที่ได้รับความเสียหาย โดยจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในเดือนสิงหาคมนี้ต่อไป

Read 128 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search