เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 19 June 2019 11:47

มอบตราสัญญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18 มิ.ย. 62 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมบุคลากรได้ลงพื้นที่เพื่อมอบ ตราสัญญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับ ผู้ประกอบการ ตามโครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา โดยมีเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้ารับมอบเพื่อนำไปใช้ติดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ดูทันสมัยได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และได้ไปติดตามผลการดำเนินการการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

Read 53 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search