เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 19 June 2019 11:40

ปรับปรุงภูมิทัศน์และลานด้านหน้าโรงเรียนสาธิตฯ

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 คุณวรรณา จินดาศักดิ์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคุณปัญญา ศิวะโมกข์ กรรมการชมรมฯ และคณะกรรมการ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และลานด้านหน้าโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อเป็นลานจอดรถและลานกิจกรรมของนักเรียน โดย ชมรมฯ ได้จัดหางบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด

Read 53 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search