เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 19 June 2019 11:39

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 17 มิ.ย.2562 อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

Read 97 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search