เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 19 June 2019 11:37

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาคณะครุศาสตร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) และการอบรมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ในการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานสู่ฐานสมรรถนะ ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Read 36 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search