เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 19 June 2019 11:35

ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการฝ่ายแพทย์และพยาบาลในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 17 มิ.ย.2562 นายประภาส มาดะมัน หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวสิริลาวัลย์ แววมะบุตรวรโชติ นักวิชาการศึกษา นางสาววรรณพร คูณเกื้อ งานอนามัยและสุขาภิบาล และนักศึกษาช่วยงานกองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการฝ่ายแพทย์และพยาบาลในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 (รอบ 2) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Read 82 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search