เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 19 June 2019 11:29

ประชุมชี้แจงและระดมความคิดแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(#สสวท.) 

Written by
Rate this item
(0 votes)


วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงและระดมความคิดแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

Read 37 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search