เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 19 June 2019 11:27

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสู่การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สาระท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 อ.ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสู่การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สาระท้องถิ่น จัดโดย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี ศน.สมคิด ศรีปราชญ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

Read 35 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search