เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 19 June 2019 11:24

ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธารศนเปิดการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐ”

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 17 มิ.ย. 62 เวลา 9.00 น. .ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธารศนเปิดการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐ” ณ ห้องการะเกด โดยมี นายกิจติพงศ์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 102 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search