เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 15 June 2019 15:23

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมฯ

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสมาคมฯ ณ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Read 114 times Last modified on Tuesday, 18 June 2019 08:41
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search