เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 14 June 2019 16:13

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหารืองานวิชาการ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 14 มิ.ย.62 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหารืองานวิชาการ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 141 times Last modified on Tuesday, 18 June 2019 14:41
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search