เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 05 June 2019 15:02

ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น”

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันนี้ (5 มิ.ย. 62) เวลา 13.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น” โดยมี รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ประธานกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 105 times Last modified on Tuesday, 18 June 2019 08:46
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search