เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 30 June 2020 15:54

ประชุมขับเคลื่อนโคกหนองนาฉะเชิงเทราโมเดล เพื่อขับเคลื่อนโคกหนองนายุค NEW NORMAL

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 11.00 น. อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา ร่วมการประชุมขับเคลื่อนโคกหนองนาฉะเชิงเทราโมเดล เพื่อขับเคลื่อนโคกหนองนายุค NEW NORMAL และรายงานความคืบหน้าของแต่ละแปลง รวมไปถึงทิศทางการขับเคลื่อนโคกหนองนาฉะเชิงเทราโมเดล ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 13 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search