เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 30 June 2020 15:53

ประชุมเรื่องงานปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน ครั้งที่ 1/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ ประชุมเรื่องงานปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลโสตทัศนูปกรณ์ของแต่ละคณะ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2563 รวมไปถึงเพื่อร่างกำหนดคุณลักษณะโสตทัศนูปกรณ์ ของห้องเรียน ตลอดจนเพื่อจัดเตรียมสำรวจและซ่อมบำรุงงานด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 6 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search