เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 30 June 2020 15:50

ประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ ประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 11 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search