เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 30 June 2020 15:45

ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. (Top Executive) ครั้งที่ 7/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 29 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. (Top Executive) ครั้งที่ 7/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยมีดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.เป็นประธานในการประชุม

Read 5 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search