เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 29 June 2020 16:14

ประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในสถานการณ์ post-covid

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 29 มิ.ย. 63 เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวางแผน ยุทธศาสตร์และวิจัย เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในสถานการณ์ post-covid เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเป็นการเตรียมการทบทวนการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Read 15 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search