เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 27 June 2020 15:41

ประชุมและหารือ เรื่องการจัดทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมและหารือ เรื่องการจัดทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบริหารจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform โครงการ RRU Smart University โดยมี นางวิภาวรรณ แจ่มไพบูลย์ รักษาการผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทยสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(ฉะเชิงเทรา) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

Read 16 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search