เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 27 June 2020 15:40

ตรวจสอบ อาคารสำนักงาน รวมไปถึงห้องสมุดและห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตรวจสอบ อาคารสำนักงาน รวมไปถึงห้องสมุดและห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง ของคณะวิทยาการ หลังได้รับรายงานจากการประชุมอธิการบดีสัญจร ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ เกี่ยวการชำรุดเสียหายในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มีการลงพื้นที่สำรวจ เพื่อหาแนวทางในการซ่อมแซมแก้ไข พร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2563 ในเดือน ก.ค. ที่จะถึงนี้

Read 18 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search