เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 26 June 2020 10:56

ลงพื้นที่ตรวจสอบ อาคารสำนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ อาคารสำนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากอาคารหลังดังกล่าวเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีการก่อสร้างและเปิดใช้งานมาเป็นเวลาหลายสิบปี รวมไปถึงเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบริเวณใกล้เคียง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม รองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2563

Read 20 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search