เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 26 June 2020 10:53

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน ครั้งที่ 2/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ด้วยโปรแกรม ZOOM

Read 14 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search