เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 24 June 2020 15:31

ประชุม งานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม งานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นอกจากนี้ยังได้มีการแจ้งแนวทางการปฏิบัติของพนักงานขับรถยนต์ และตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะเพื่อหาสารเสพติดทุกคน ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

Read 21 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search