เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 22 June 2020 09:53

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เตรียม 10 แนวทาง สร้างความพร้อมและความมั่นใจการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ

Written by
Rate this item
(0 votes)

Are you ready? RRU New Normal (Don’t give up, Keep going)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เตรียม 10 แนวทาง สร้างความพร้อมและความมั่นใจการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19)ดังนี้
1. เรียนแบบ Blended Learning
(การเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
และการสอนในห้องแบบ Face to Face)
2.การเรียนแบบปกติในชั้นเรียนนักศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดระยะเวลา
@ RRU & anywhere anytime
3.คัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยง เข้า-ออก (2 in 1 @RRU)
4.ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า RRU
5.ทำความสะอาดมือและการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล
6. เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing)
7. เตรียมต้อนรับช่อสารภีทุกช่อด้วยหัวใจ RRU
8.ร่วมกิจกรรมอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาด Covid-19 อย่างเคร่งครัด
9.พบกับ ระบบประเมินและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดต่อเนื่อง
10.บริการรถรับส่งศูนย์เมือง-บางคล้า (Good safety)
"We love RRU https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/2665.png");">♥"

 


 

Read 69 times Last modified on Monday, 22 June 2020 10:04
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search